Fordelene med lærekontrakt gjennom et opplæringskontor er :

- opplæringskontoret deltar aktivt i formidlingen til lærestedet
- ekstra oppfølging under hele læretiden
- bedre organisering og planlegging av læretiden
- oppfølging og tilsyn med lærestedene
- hjelp og motivasjon til arbeidet med opplæringsboken
- faste veiledningssamtaler
- kurs og faglige samlinger med andre lærlinger
- erfaringsutveksling med lærlinger i andre bedrifter
- utplassering og omplassering der det kreves
- opplæringskontoret har et stort kontaktnett med skoler, andre opplæringskontor og myndighetene som lærlingen kan nyte godt av.