Varehandelens Opplæringskontor (VOKss) er den enkleste og beste veien frem til fagbrev.
VOKss  ble opprettet 27. november 1991. 


Et viktig mål for fremtidig fagopplæring er at de fleste lærlinger skal tegne egen lærekontrakt gjennom et opplæringskontor slik at effektiviteten og kvaliteten på opplæringen sikres gjennom et felles ansvar og kontinuerlig oppfølging. Denne formen for opplærings samarbeid bidrar til å styrke fagene.